Jobbar du med brandfarliga vätskor?

Är det så att du jobbar med brandfarliga vätskor? Eller att ni har sådana på ert jobb? Då är det bra att ha brandfarlig vätska skylt, så att alla vet om det. Brandfarliga vätskor innebär alltid en risk, och för att uppmärksamma alla om att dessa finns, bör det alltid sitta en skylt där de är förvarade. 

Brandfarliga vätskor förekommer både inom vissa jobb, men finns även i vårt dagliga liv. Det är allt från bränslen till rengöringsmedel. En brandfarlig vätska kan redan vid låga temperaturer avge ångor som kan antändas. Det är ångorna som brinner, inte vätskan.

Vanliga vätskor som är brandfarliga

I hem och fritidsmiljö finns det flera brandfarliga vätskor. Det är bland annat bensin, aceton, etanol och metanol. Det är även toluenetylacetat, som finns i olika lösningsmedel, samt dietyleter, som ingår i vissa bränslen och i fläckborttagning. Har du dessa hemma, skaffa en brandfarlig vätska skylt, för att andra ska veta om att dessa finns. 

​Andra brandfarliga vätskor är xylen, fotogen, terpentin, diesel, eldningsolja och petroleumprodukter. Alla dessa brandfarliga vätskor kommer i fyra olika klasser. En del är mer brandfarliga än andra. Hemma får du förvara högst 100 liter brandfarliga vätskor och det sammanlagt av de fyra klasserna som finns. Behöver du brandfarlig vätska för uppvärmning så får du max ha 10 000 liter av detta, men det får inte förvaras i din bostad. Hemma får du bara ha brandfarliga vätskor som täcker det egna hushållets behov. Du får inte förvara sådant för andra.

Posted in Fordon & Industri | Comments Off on Jobbar du med brandfarliga vätskor?